Seminar "Senca terapevtskega odnosa"

Senca terapevtskega odnosa. Seminar v Sloveniji / Senca terapevtskih odnosov. Seminar v Sloveniji

Tridnevni izobraževalni in praktični seminar.

Program seminarja

Petek, 9. marec

09:00 - 10:30 - Prvi sestanek skupine, medsebojno spoznavanje
10:30 – 11:00 – Kava
11:00 – 16:00 – Prva delavnica, Tine Papich. Med odmorom za kavo
16:00 - 17:00 - Kosilo
17:30 - 20:00 - Supervizija, 2 skupini

Sobota, 10. marec

09:00 - 10:00 - Pogovor o včerajšnjem dnevu, sanje
10:00 – 10:30 – Kava
11:00 - 16:00 - Druga delavnica, Natalia Reteyum. Med odmorom za kavo
16:00 - 17:00 - Kosilo
17:00 - 22:00 - Tretji seminar, Olga Kondratova. Med odmorom za kavo

Nedelja, 11. marec

09:00 - 10:00 - Pogovor o včerajšnjem dnevu, sanje
10:00 – 10:30 – Kava
11:00 – 16:00 – Četrta delavnica, Dragutin Vuchkovits. Med odmorom za kavo
16:00 - 17:00 - Kosilo
17:00 - 19:30 - Supervizija, 2 skupini
20:00 - 22:00 - Večerja. Povzemanje


Petek, 9. marec

09:00 – 10:30 – Prvo srečanje
10:30 – 11:00 – Odmor za kavo
11:00 – 16:00 – Seminar Tine Papic, z odmorom za kavo
16:00 – 17:00 – Kosilo
17:30 - 20:00 - Supervizija, 2 skupini

Sobota, 10. marec

09:00 – 10:00 – Izmenjava vtisov prvega dne, sanj
10:00 – 10:30 – Odmor za kavo
11:00 – 16:00 – Seminar Natalije Reteyum, z odmorom za kavo
16:00 – 17:00 – Kosilo
17:00 – 22:00 – Seminar OLge Kondratove, z odmorom za kavo

Nedelja, 11. marec

09:00 – 10:00 – Izmenjava vtisov prejšnjega dne, sanj
10:00 – 10:30 – Odmor za kavo
11:00 – 16:00 – Seminar Dragutina Vučkoviča, z odmorom za kavo
16:00 – 17:00 – Kosilo
17:00 - 19:30 - Supervizija v dveh skupinah
20:00 – 22:00 – Večerja / končna delitev, zaključki in slovo

O voditeljih in temah seminarjev / Leaders and Seminars


Tine Papič je individualni član IAAP, izobraževalni jungovski analitik in supervizor, direktor Odprtega inštituta za psihoterapijo Ljubljana, Slovenija, predavatelj na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, predsednik Slovenskega društva za študij analitične psihologije.

O Tininem seminarju. Maria Louise von Franz je dejala, da je podrejena funkcija okno, skozi katerega lahko do nas prodrejo ne le angeli, ampak tudi demoni. Na delavnici bomo raziskali, zakaj je pomembno definirati svojo tipologijo, podrejeno funkcijo in senco ter kako se to kaže v kontratransferju. Spomnili se bomo teorije tipologije in transferja ter razmislili, kako se ti področji izkušenj križata. Ogledali si bomo realne primere, kako potekajo reakcije v analitičnem procesu in obratno, kako je včasih analitik neaktiven, ko je njegova aktivna udeležba le potrebna. V skupini bomo razpravljali o lastni tipologiji in njeni povezavi s senco, delili svoje izkušnje in izvajali praktične vaje na to temo, da bi to gradivo občutili sami in ga praktično uporabili.

Tine Papic – Individualni član IAAP, jungovski trening analitik in supervizor, direktor Odprtega zavoda za psihoterapijo Ljubljana, univerzitetni predavatelj na SFU Ljubljana, predsednik Slovenskega društva za analitično psihologijo.

Tinetov seminar. Marie Luis von Franz je rekla, da je nižja funkcija okna, skozi katera k nam prihajajo ne le angeli, ampak tudi demoni. Na delavnici bomo raziskali, zakaj je dobro poznati svojo tipologijo, inferiorno funkcijo in svojo senco ter kako se lahko manifestira v kontratransferju. Ogledali si bomo teorijo tipologije, tipologijo in teorijo transferja ter kako se ti dve področji prepletata. Ogledali si bomo resnične primere, kako se lahko pojavi acting out ali nasprotno, kako se lahko manifestira v nedelovanju, ko je to potrebno. V skupini bomo razpravljali o naši tipologiji, o tem, kako se povezuje z našo senco, po želji delili svoje izkušnje in delali praktične vaje, povezane s temo, ki nam bodo približale snov.

Dragutin Vuchkovits je jungovski analitik, član IAAP, diplomant Jungovega inštituta v Zürichu v Švici (2014). Dragutin je v Zagrebu študiral tudi fiziko in ekonomijo. Dragutin je akreditirani pedagoški analitik na Jungovem inštitutu v Zürichu, član Dallas Society for Analytical Psychology in predsednik Hrvaškega društva za analitično psihologijo. Drago ima zasebno analitično prakso v Zagrebu na Hrvaškem.

O seminarju Drago. Denar in senca v analizi (4 ure). Namen te delavnice je pomagati udeležencem razmišljati in simbolizirati situacije v analizi, ki vključujejo plačilo, ter sprejemati finančne odločitve, ko je to potrebno. Začnemo s klasično definicijo sence v Jungovi analizi. To nas bo pripeljalo do senčnih kompleksov, s poudarkom na denarnem kompleksu. Kot vsak kompleks ima tudi denarni kompleks kolektivni vidik. S poglabljanjem v resnično zgodovino denarja in ekonomije ter primerjalno gradivo iz mitov, pravljic in religije bomo skušali razumeti kolektivni vidik denarnega kompleksa. V drugem delu delavnice bomo v skupini obravnavali študije primerov. Udeležence prosim, da pripravijo primere in vprašanja v zvezi s temo denarja in plačila iz lastnih izkušenj iz prakse in po možnosti iz življenja nasploh.

Dragutin Vučković – jungovski analitik, član IAAP, diplomant CG Jung Institut Zurich v Švici (2014). Drago je v Zagrebu študiral tudi fiziko in ekonomijo. Drago je akreditirani izobraževalni analitik pri CG Jung Institut Zurich in član Dallaškega društva za analitično psihologijo ter predsednik Hrvaškega društva za analitično psihologijo. Drago je v zasebni praksi v Zagrebu na Hrvaškem.

Dragov seminar. Denar in senca v analizi (4h). Cilj seminarja je udeležencem pomagati pri razmišljanju in soočanju z denarnimi vprašanji v analizi. Začeli bomo s klasično definicijo sence v jungovski psihologiji. To nas bo pripeljalo do kompleksov, ki predstavljajo senco s posebnim poudarkom na denarnem kompleksu. Kot vsak kompleks ima tudi denarni kompleks svoj kolektivni vidik. Skušali bomo razumeti kolektivne vidike denarnega kompleksa skozi zgodovino in ekonomijo denarja ter primerjalno gradivo iz pravljic, mitologije, religije. Drugi del seminarja se bo začel s konkretnimi temami iz prakse, ki jih bomo obravnavali v skupini. Udeležence prosimo, da prispevajo s pripravljenimi primeri/vprašanji iz lastne prakse/življenja, povezanih z denarjem.

Natalia Reteyum je jungovska analitičarka, članica IAAP, supervizorka, dela na Odprtem inštitutu za psihoterapijo v Ljubljani, Slovenija. Natalya je prejela psihološko izobrazbo na Moskovski državni univerzi. Lomonosova leta 2007, izobraževanje pa nadaljevala na Jungovem inštitutu v Zürichu v Švici (2008 - 2013). Trenutno Natalia poleg zasebne prakse predava tudi analitično psihologijo na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani.

O Natalijinem seminarju. Preučevanje tem v senci je eden glavnih, rutinskih delov analize. Poznamo klasične pristope k tovrstnemu delu. Iz izkušenj pa vemo tudi, da je včasih v praksi vse drugače kot v knjigi in klasični recepti ne delujejo. V takih primerih naše delo s senčnimi kompleksi ni zelo učinkovito. Na tej delavnici predlagam razmislek o tem, zakaj nam kot terapevtom ne pomaga našim klientom prepoznati in integrirati njihovo senco ter v kolikšni meri in kako je lahko vpletena terapevtova senca. Uporabil bom primere iz lastne prakse in vabil udeležence, da delijo tudi primere iz svoje prakse, zlasti tiste, kjer menijo, da potrebujejo nov pogled na delo v senci.

Natalia Reteyum – jungovska analitičarka, članica IAAP, akreditirana analitičarka pri CG Jung Institute Zürich, v zasebni praksi v Open Institute for Psychtherapy, Ljubljana, Slovenija. Natalia ima višjo diplomo iz psihologije na Moskovski državni univerzi po imenu Mihail Lomonosov (2007) in je nadaljevala izobraževanje na CG Jung Institutu v Zürichu v Švici (2008-2013). Poleg dela v zasebni praksi Natalia poučuje tudi analitično psihologijo na Univerzi Zigmunda Freuda v Ljubljani.

Natalijin seminar. Delo na problemih v senci je eden glavnih delov vsake analize. Poznamo klasične pristope k takemu delu. Vsi pa vemo, da včasih ne gre vse po navodilih ali da klasični recepti ne pomagajo. In v takih primerih nismo zelo učinkoviti pri delu s senčnim kompleksom. Na tem seminarju predlagam, da pogledamo, kako in zakaj nam terapevtom morda ne uspe pomagati svojim klientom pri prepoznavanju in integraciji sence in kako je lahko naša lastna senca razlog za takšne neuspehe. Nameravam uporabiti primere iz lastne prakse in spodbuditi udeležence, da prinesejo primere, za katere menijo, da potrebujejo nov vpogled v delo s senco.

Olga Kondratova je jungovska analitičarka, članica IAAP, učiteljica osnovnih in regionalnih programov IAAP, supervizorka IAAP, članica ROAP, ima zasebno prakso v Moskvi, Rusija. Avtor oddaj »Jungova pravljična terapija«, »Šamanski krog mitov« (skupaj z Eleno Ratničkino), več člankov v reviji »Jungovska analiza« Moskva, pobudnik prevoda in izdaje v Rusiji knjige »Nadomestni otrok ” avtorja Mauricea Pora.

O Olginem seminarju. Na tem seminarju bomo pobliže pogledali že poznane obveznosti, ki jih nalaga poklic analitika: osamljenost, izolacija, tišina. Vsak od teh konceptov ima svojo senčno plat – skušnjavo odnosov, publicitete, govorjenja in poslušanja, izmišljanja pomenov drugega. Kako zdržati tesnobo in napetost, ki sta nujna pogoja za alkimistično reakcijo analize? Naredimo nekaj vaj, razpravljajmo o nekaj vinjetah iz prakse, fantazirajmo o igranju in svobodi analitika.

Olga Kondratova je jungovska analitičarka, članica IAAP, učiteljica Moskovskega združenja analitične psihologije, tako osnovnih kot regionalnih programov. Olga je supervizorka MAAP, članica Ruskega združenja za analitično psihologijo (RSAP). Ima zasebno prakso v Moskvi, Rusija. Olga je avtorica programov, kot so "Jungova terapija s pravljicami", "Šamanski krog mitov" (skupaj z Eleno Ratničkino) in več publikacij v reviji "Jungova analiza" (ruska jungovska četrtletna publikacija).

Olgin seminar. Na tem seminarju si bomo podrobneje ogledali tako običajne obveznosti analitičnega poklica, kot so samota, izolacija, molk. Vsak od teh ima svojo senčno plat – zapeljevanje v odnose, publiciteto, izražanje samega sebe, pa tudi poslušanje drugega, izumljanje pomenov drugega. Kako vzdržati tesnobo in napetost, ki sta nujna predpogoja alkimične reakcije analize? Naredili bomo nekaj vaj, razpravljali o nekaj vinjetah iz prakse, fantazirali o delovanju in svobodi analitika.

Informacije/Splošne informacije


Seminar bo potekal od 9. do 11. marca 2018 v Ljubljani, Slovenija.

Predvidevamo poglobljeno delo s skupino od 8 do 12 ljudi. Cena seminarja je 300-350 eur, odvisno od števila udeležencev. Predplačilo 100 eur.

Seminar bo potekal od 9. do 11. marca v Ljubljani, Slovenija, v prostorih OIP na Reber 11.

Naš cilj je poglobljeno delo s skupino od 8 do 12 sodelavcev praktikov. Udeležba bo znašala 300-350 eur, odvisno od števila udeležencev, za zagotovitev mesta je potrebno predplačilo 100 eur.

komentar

Upoštevajte, da so komentarji pred objavo odobreni.