Seminar "Raziskave odvisnosti"

Raziskave odvisnosti. Seminar v Sloveniji / Raziskovanje odvisnosti / Zasvojenost. Jungovska delavnica v Ljubljani 2019.

Tridnevni izobraževalni in praktični seminar.

Program seminarja

Petek, 12. april

09:00 - 10:30 - Prvi sestanek skupine, medsebojno spoznavanje
10:30 – 11:00 – Kava
11:00 – 16:00 – Prva delavnica, Tine Papich. Med odmorom za kavo
16:00 - 17:00 - Kosilo
17:30 - 20:00 - Supervizija, 2 skupini

Sobota, 13. april

09:00 - 10:00 - Pogovor o včerajšnjem dnevu, sanje
10:00 – 10:30 – Kava
11:00 - 16:00 - Druga delavnica, Natalia Reteyum. Med odmorom za kavo
16:00 - 17:00 - Kosilo
17:00 - 22:00 - Tretji seminar, Olga Kondratova. Med odmorom za kavo

Nedelja, 14. april

09:00 - 10:00 - Pogovor o včerajšnjem dnevu, sanje
10:00 – 10:30 – Kava
11:00 – 16:00 – Četrta delavnica, Dragutin Vuchkovits. Med odmorom za kavo
16:00 - 17:00 - Kosilo
17:00 - 19:30 - Supervizija, 2 skupini
20:00 - 22:00 - Večerja. Povzemanje

Petek, 9. marec

09:00 – 10:30 – Prvo srečanje
10:30 – 11:00 – Odmor za kavo
11:00 – 16:00 – Seminar Tine Papic, z odmorom za kavo
16:00 – 17:00 – Kosilo
17:30 - 20:00 - Supervizija, 2 skupini

Sobota, 10. marec

09:00 – 10:00 – Izmenjava vtisov prvega dne, sanj
10:00 – 10:30 – Odmor za kavo
11:00 – 16:00 – Seminar Natalije Reteyum, z odmorom za kavo
16:00 – 17:00 – Kosilo
17:00 – 22:00 – Seminar OLge Kondratove, z odmorom za kavo

Nedelja, 11. marec

09:00 – 10:00 – Izmenjava vtisov prejšnjega dne, sanj
10:00 – 10:30 – Odmor za kavo
11:00 – 16:00 – Seminar Dragutina Vučkoviča, z odmorom za kavo
16:00 – 17:00 – Kosilo
17:00 - 19:30 - Supervizija v dveh skupinah
20:00 – 22:00 – Večerja / končna delitev, zaključki in slovo

O predavateljih in temah seminarjev / Speakers and Seminars

Tine Papič je individualni član IAAP, izobraževalni jungovski analitik in supervizor, direktor Odprtega inštituta za psihoterapijo Ljubljana, Slovenija, predavatelj na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, predsednik Slovenskega društva za študij analitične psihologije.

O Tininem seminarju. Informacije se bodo pojavile kasneje.

Tine Papic – Individualni član IAAP, jungovski trening analitik in supervizor, direktor Odprtega zavoda za psihoterapijo Ljubljana, univerzitetni predavatelj na SFU Ljubljana, predsednik Slovenskega društva za analitično psihologijo.

Tinetov seminar. Predavanje sledi kmalu.

Dragutin Vuchkovits je jungovski analitik, član IAAP, diplomant Jungovega inštituta v Zürichu v Švici (2014). Dragutin je v Zagrebu študiral tudi fiziko in ekonomijo. Dragutin je akreditirani pedagoški analitik na Jungovem inštitutu v Zürichu, član Dallas Society for Analytical Psychology in predsednik Hrvaškega društva za analitično psihologijo. Drago ima zasebno analitično prakso v Zagrebu na Hrvaškem.

O seminarju Drago. Zasvojenost je individuacija, ki jo doživljamo v projekciji. Na tem seminarju bomo izhajali iz predpostavke, da je najmočnejši človeški instinkt želja po individualizaciji. Zasvojenost pa definiramo kot vsako bolj ali manj kompulzivno dejanje, ki pomaga vzpostaviti povezavo z objektom ali subjektivnim stanjem, od katerega smo odvisni. Na podlagi teh predpostavk bomo zasvojenost obravnavali kot nezaveden poskus individuacije na primerih s področja mitologije, etnologije, religije, politike, človeških odnosov in psihopatologije.

Dragutin Vučković – jungovski analitik, član IAAP, diplomant CG Jung Institut Zurich v Švici (2014). Drago je v Zagrebu študiral tudi fiziko in ekonomijo. Drago je akreditirani izobraževalni analitik pri CG Jung Institut Zurich in član Dallaškega društva za analitično psihologijo ter predsednik Hrvaškega društva za analitično psihologijo. Drago je v zasebni praksi v Zagrebu na Hrvaškem.

Dragov seminar. Odvisnost - Individualizacija v projekciji. Na seminarju bomo postavili predpostavko, da je najmočnejši instinkt individuacije. Na seminarju bomo odvisnost definirali kot vsako bolj ali manj kompulzivno dejanje, ki nas skuša povezati z objektom oziroma subjektivnim stanjem, od katerega smo odvisni. S temi predpostavkami bomo na primerih iz: etnologije, mitologije, religije, političnega življenja, odnosov in psihopatologije poskušali videti odvisnost kot nezavedni poskus individuacije.

Natalia Reteyum je jungovska analitičarka, članica IAAP, supervizorka, dela na Odprtem inštitutu za psihoterapijo v Ljubljani, Slovenija. Natalya je prejela psihološko izobrazbo na Moskovski državni univerzi. Lomonosova leta 2007, izobraževanje pa nadaljevala na Jungovem inštitutu v Zürichu v Švici (2008 - 2013). Trenutno Natalia poleg zasebne prakse predava tudi analitično psihologijo na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani.

O Natalijinem seminarju. Zasvojenost in narcistični primanjkljaji. V svoji delavnici predlagam raziskovanje povezave med narcističnimi primanjkljaji in odvisnostmi. Pri tem nam bodo pomagale ideje Freuda, Kleina in Winnicotta, Zoyine ideje o odvisnostih kot neuspelih poskusih iniciacije, podobe iz predherojskih stopenj razvoja zavesti po Neumannu, dela Marion Woodman in seveda , ideje Nathana Schwartza Salanta o transformaciji narcistične strukture.

Natalia Reteyum – jungovska analitičarka, članica IAAP, akreditirana analitičarka pri CG Jung Institute Zürich, v zasebni praksi v Open Institute for Psychtherapy, Ljubljana, Slovenija. Natalia ima višjo diplomo iz psihologije na Moskovski državni univerzi po imenu Mihail Lomonosov (2007) in je nadaljevala izobraževanje na CG Jung Institutu v Zürichu v Švici (2008-2013). Poleg dela v zasebni praksi Natalia poučuje tudi analitično psihologijo na Univerzi Zigmunda Freuda v Ljubljani.

Natalijin seminar. V tem seminarju predlagam raziskovanje povezave med narcističnimi primanjkljaji, odvisnostmi in zasvojenostmi. Pri tem nam bodo v pomoč ideje Freuda, Kleina, Winnicotta, Zojini zapisi o odvisnostih kot neuspelih poskusih iniciacije, Neumannove podobe iz predherojskih stopenj razvoja zavesti in seveda ideje Nathana Schwartza-Salanta o narcizmu. transformacija strukture.

Olga Kondratova je jungovska analitičarka, članica IAAP, učiteljica osnovnih in regionalnih programov IAAP, supervizorka IAAP, članica ROAP, ima zasebno prakso v Moskvi, Rusija. Avtor oddaj »Jungova pravljična terapija«, »Šamanski krog mitov« (skupaj z Eleno Ratničkino), več člankov v reviji »Jungovska analiza« Moskva, pobudnik prevoda in izdaje v Rusiji knjige »Nadomestni otrok ” avtorja Mauricea Pora.

O Olginem seminarju. Odvisnost in intimnost sta kot nasprotji: iščemo eno, najdemo drugo. Zakaj je zasvojenost na poti do intimnosti. Kako doseči intimnost in ne zabresti v odvisnost. Stabilnost razmerja – intimnost ali odvisnost? In kako so ta nasprotja predstavljena v terapevtskem odnosu?

Olga Kondratova je jungovska analitičarka, članica IAAP, učiteljica Moskovskega združenja analitične psihologije, tako osnovnih kot regionalnih programov. Olga je supervizorka MAAP, članica Ruskega združenja za analitično psihologijo (RSAP). Ima zasebno prakso v Moskvi, Rusija. Olga je avtorica programov, kot so "Jungova terapija s pravljicami", "Šamanski krog mitov" (skupaj z Eleno Ratničkino) in več publikacij v reviji "Jungova analiza" (ruska jungovska četrtletna publikacija).

Olgin seminar. Odvisnost in bližina kot nasprotja: iščemo eno, pogosto najdemo drugo. Zakaj na poti do prave psihične intimnosti pogosto najdemo odvisnost. Kako priti do resnične bližine, ne da bi zabredel v odvisnost? Stabilen odnos – je to bližina ali odvisnost? In kako ta nasprotja doživljamo v terapevtskem odnosu?

Informacije/Splošne informacije

Seminar bo potekal od 12. do 14. aprila 2019 v Ljubljani, Slovenija.

Cena seminarja je 300 eur. Predplačilo 100 eur.

Seminar bo potekal od 12. do 14. aprila 2019 v Ljubljani, Slovenija, v prostorih OIP na Reber 11.

Kotizacija za tridnevno delavnico je 300 €. Za zagotovitev mesta je obvezno predplačilo 100 €.

Prijava na seminar / Prijava

komentar

Upoštevajte, da so komentarji pred objavo odobreni.